IT Consultancy
Oracle e-Business Suite, Oracle Fusion, APEX, Mendix

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Jolie IT zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Contact

E: info@jolie-it.nl
T: 0031 (0)6 348 384 28

Blog: jolie-it.blogspot.com
linkedin