IT Consultancy
Oracle e-Business Suite, Oracle Fusion, APEX, Mendix

Kwaliteitsaudits

Op maatwerk voor de Oracle e-Business Suite kunnen wij een onafhankelijke kwaliteitsaudit uitvoeren.

Hierbij controleren wij of voldaan wordt aan de Oracle richtlijnen en conventies voor maatwerk op EBS. Tevens wordt gekeken of eventuele specifiek voor het betreffende project opgestelde standaarden en richtlijnen adequaat zijn toegepast.

Daarnaast schromen wij niet om waar nodig voorstellen tot verbetering te doen.

Contact

E: info@jolie-it.nl
T: 0031 (0)6 348 384 28

Blog: jolie-it.blogspot.com
linkedin