IT Consultancy
Oracle e-Business Suite, Oracle Fusion, APEX, Mendix

Maatwerk Oracle e-Business Suite

Jolie IT heeft zich gespecialiseerd in maatwerk voor de Oracle e-Business Suite.

Over het algemeen bestaat maatwerk voor de e-Business Suite uit de volgende soorten (RICE):

R Rapportages
I Interfaces
C Conversie
E Enhancements (add-ons, aanvullende functionaliteit)
Jolie IT kan al deze soorten maatwerk realiseren.

Reeds tijdens de blauwdruk fase kunnen wij een belangrijke rol spelen door mee te denken over oplossingen voor de zgn. gaps tussen de gewenste functionaliteit en de door EBS geboden standaard functionaliteit. Interfaces en conversie kunnen wij in deze fase reeds globaal uitwerken.

Het tijdens de blauwdruk fase onderkende maatwerk kunnen wij in nauw overleg met de klant verder specificeren in duidelijke en heldere functionele ontwerpen. Deze vormen de basis voor het technisch ontwerp en de daadwerkelijke ontwikkeling van het maatwerk.

Vervolgens vervaardigen wij het technisch ontwerp en gaan we het maatwerk realiseren. Hierbij worden tevens installatiescripts gemaakt en worden nauwkeurige installatie instructies opgesteld.

Desgewenst voeren wij technisch ontwerp en realisatie van het maatwerk op fixed-price basis uit. Indien de hieraan ten grondslag liggende functionele ontwerpen niet door ons zijn gemaakt dan doen wij eerst een intake op deze documenten.

Tijdens gebruik en beheer van de EBS implementatie kunnen wij het beheer en onderhoud van het bestaande maatwerk en het ontwikkelen van nieuw maatwerk verzorgen.

Bij upgrades van EBS verzorgen wij inventarisatie en aanpassing van het bestaande maatwerk. Hierbij wordt uiteraard ook gekeken of het maatwerk nog nodig is. Het is immers goed mogelijk dat de nieuwe versie van EBS, eventueel in combinatie met een aangepaste werkwijze, het betreffende maatwerk overbodig maakt.

Contact

E: info@jolie-it.nl
T: 0031 (0)6 348 384 28

Blog: jolie-it.blogspot.com
linkedin