IT Consultancy
Oracle e-Business Suite, Oracle Fusion, APEX, Mendix

Waterschap Brabantse Delta

brabantsedelta

Implementatie van Oracle EBS R12.1.1

Modulen: HRMS, OTL, Projects, Inkoop, Debiteuren, Crediteuren, Fixed Assets en Treasury

- ontwikkelen interface vanuit het tijdregistratiesysteem naar OTL
- time entry rules ontwikkeld voor het valideren van de ingevoerde tijdverantwoording in OTL
- personaliseren van inkoopschermen (forms)
- fast formula’s geschreven voor de opbouw van zgn. leeftijdsverlof binnen het verlofspaarplan
- rapportages gemaakt met BI Publisher (staat van activa, te activeren projecten, doelrealisatie, project vereisten en
toegewezen uren, liquiditeitsprognose, aflopende contracten, uitvoerdocument contract)
- WebADI integrator gemaakt voor cross validation rules
- ontwikkelen conversieprogrammatuur HRMS, Projects (projectstam, projectbudgetten), Inkoop (inkooporders, contracten),
Debiteuren (stamgegevens, openstaande posten), Crediteuren (stamgegevens, openstaande posten), Fixed Assets
- uitgaande interfaces naar Hyperion ontwikkeld
- aanpassen workflows
- ontwikkelen maatwerkschermen met APEX
- layout self service OTL timecard scherm aangepast

Contact

E: info@jolie-it.nl
T: 0031 (0)6 348 384 28

Blog: jolie-it.blogspot.com
linkedin